00:00:00 IGIHE NETWORK KN KINYARWANDA EN ENGLISH FR FRANCAIS

Yesu Kristo yaje ku isi gukora iki?

Yanditswe na Onesphore Majyambere
Kuya 17 December 2023 saa 09:54
Yasuwe :

Ukuboza ni ukwezi twizihizamo Noheli ariwo munsi wo kuvuka kwa Yesu Kristo, aho wizihizwa buri tariki ya 25 Ukuboza buri mwaka. Ibarurishamibare ry’umuryango w’Abibumbye ryerekana ko isi ituwe hafi n’abantu miliyari 8 na miliyoni 45. Muri bo, abantu miliyari 2 namiliyoni 600 ni abakristo bizihiza Noheli nubwo hari n’abandi benshi batari muri uyu mubare bayizihiza.

Niyo mpamvu mu gihe abakristo twizihiza umunsi mukuru wa Noheli, ari ngombwa ko twibukiranya mu buryo bwimbitse kugira ngo Tumenye Yesu kristo twitirirwa uwo ariwe ngo n’abatamuzi by’ukuri bamumenye.

Yesu Kristo ni nde?

Yesu Kristo ni we pfundo imyizerere ya gikristo ishingiyeho. Bibiliya itubwira ko “Imana yakunze abari mu Isi cyane, byatumye itanga Umwana wayo w’ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho (Yohana 3:16). Ibi byerekana ko Yesu Kristo ari Umwana w’Imana.

Amateka atubwira ko Malayika yasanze Yozefu akamubwira ko Mariya azabyara umuhungu akamwita Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo.” Matayo1:21.

Yesu ni izina Yosefu yahawe na Malayika w’Imana ngo azaryite Umwana uzavuka. Mu Giheburayo, Yesu ni Yeshoua risobanura Umukiza. Yaryiswe bitewe n’umurimo w’ibanze Malayika yagaragaje ko azakorera mu Isi.

Yohana umubatiza wabaye integuza ye ubwo yamubonaga, yatungiye abantu agatoki ababwira ati “Dore umwana w’intama w’Imana ukuraho ibyaha by’abari mu isi.” Umurimo wa mbere wazanye Yesu mu isi rero ni Ukudukiza ibyaha.

Impamvu ni uko icyaha gitandukanya umuntu n’Imana bityo kukibamo bikaba bingana no gucirwaho iteka, icyaha gikoza isoni abagikora, icyaha ntigihishika kuko n’ubwo cyatinda kwera imbuto z’ububi bwacyo ziba zizera.

Icyaha kandi kigira ibihembo bibi kuko ibihembo by’ibyaha ari urupfu. Yesu ashimirwe ko yaje kudukiza ingoyi z’ibyaha ndetse umuvumo uterwa nabyo.

Kristo ni ijambo rikomoka mu Kigiriki “Khristos” mu Giheburayo ni “MashiaH” (Messiya) risobanura ngo Uwasizwe. Muri make Kristu si izina bwite ahubwo ni izina rihagarariye urwego [Title] bikaba byuzuzanya n’izina rya mbere, aho twavuga ko Yesu ari uwasizwe n’Imana kugira ngo acungure ikiremwamuntu.

Iyo dusomye Bibiliya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka4:18-21 handitswe ngo “Umwuka w’Uwiteka ari muri jye, Ni cyo cyatumye ansigira, kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa, n’impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegeri, no kumenyesha abantu iby’umwaka Umwami agiriyemo imbabazi. Amaze kubumba igitabo agisubiza umurinzi w’inzu, aricara. Abantu bose bari mu isinagogi baramutumbira. Nuko atangira kubabwira ati ‘Uyu munsi ibyo byanditswe bisohoye mu matwi yanyu.”

Ubu ni buhanuzi bwari bwarahanuwe na Yesaya, Yesu ahageze abusubiramo ndetse ahamya ko ibyo byanditswe byera bisohojwe.

Yasigiwe umurimo w’ivugabutumwa

Uyu murimo awusohoza mu muntu wabanje kwemera ko amukeneye (yatumwe kubwiriza abakene ubutumwa bwiza.)
Yesaya we yakoresheje imvugo abagwaneza. Biragusaba kwakirana umutima umenetse ubutumwa bwe warangiza ukabushyira mu bikorwa kubw’imbaraga ze.

Burya ntibishoboka ko waba Umukristo utaramenya gucira bugufi ijambo rya Kristo ngo wemere guhindurwa naryo aho gushaka kurihindura ubwawe.

Benshi baba bashaka kurihindura ngo barihuze n’ibihe cyangwa n’irari ryabo ariko bisaba ubugwaneza kugira ngo rikugereho rigire umumaro waryo nk’uko byahanuwe ngo “ Kuko ibyo byose ukuboko kwanjye ari ko kwabiremye, bikabaho byose. Ni ko Uwiteka avuga Ariko uwo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse, agahindishwa umushitsi n’ijambo ryanjye.” Yesaya 66:2

Yasīgiwe umurimo wo kubohora ababoshye
Yesu yasanze abantu barabohewe muri gereza ya satani akoresha imbaraga z’ijambo rye aratubohora. Ntatubwiriza ngo adusige ku ngoyi y’icyaha ahubwo aratubohora akaduha umudendezo.

Yasigiwe umurimo wo guhoza abarira no gukiza imvune zo mu mutima
Umwami Yesu yatuzaniye inkuru nziza itera akanyamuneza mu mutima uyakiriye, ku buryo ibasha kumuhoza amarira yarize mu bihe byashize.

Abantu benshi bagiye bafite ibikomere by’ubuzima ariko hari inkuru nziza y’umunezero imaze imyaka isaga 2000 igeze mu isi ko: Haje umwami ukiza imvune zo mu mutima.

Ntabwo ari igipindi adutera ngo duseke twihanagure amarira tukiri aho, ahubwo yazanye umuti uvura imvune kuko ari zo zizana amarira.

Reka nsoze mbibutsa ko Umwami Yesu twibuka atakiri uruhinja ruryamishije mu muvure rutabasha kwibyutsa. Si wa wundi Herodi ahiga bakarara ijoro bamuzererana ahunga. Si umwe kandi usuzugurwa n’uwo bahuriye mu nzira wese. Si wa wundi abantu b’isi bazererana mu nkiko bamusaba kwisobanura kubyo aregwa. Erega ntakiri ku musaraba no mu mva!

Nyuma y’urupfu yazukanye ubutware azamuka kwa se arimikwa abihamisha gutanga impano yahaye abe ngo bamufashe kwamamaza ubwami bwe.

Afite rero ubushobozi bumushoboza gukora icyo ashaka kandi mu buryo ashaka. Numwizera uzamenya ko ari ukuri. Turi kwitegura Kugaruka kwe aje kugororera abemeye kwinjira mu bwami bwe kubwo kumwizera no kwihana ibyaha bakemera ubuyobozi bw’Umwuka we uyu munsi bakaba bakora ibyo ashima.

Noheli nziza kuri twese.


Kwamamaza

Kwamamaza

Kwamamaza

TANGA IGITEKEREZO

AMATEGEKO AGENGA IYANDIKA RY'IGITEKEREZO CYAWE
Kwamamaza

Special pages
. . . . . .