1  

1
mazina epa 2017-11-02 20:45:07

Baramutse bumvikanye nibyo byiza.Kuko nibakomeza guhangana,nta kabuza bazarwana bakoresheje Intwaro za kirimbuzi (atomic bombs),bigatera intambara ya 3 y’isi. Iyo ntambara ibaye,abantu batuye isi bose bapfa.Ariko nkuko dukunda kubivuga,ibi byerekana ko imperuka iri hafi (Armageddon).Aho kugirango imana yemere ko abantu batwika isi yiremeye,izatwika intwaro zose zo ku isi (Zaburi 46:9),yice n’abantu bose bakora ibyo yanga (Yeremiya 25:33).Nubwo abantu badashaka kwemera imperuka,izaza nta kabuza.Benshi bibaza impamvu ibyo Bible ivuga bitaba.Kuba byaratinze kuba,ntibivuga ko bitazaba.Imana ikorera kuli GAHUNDA (calendar).Soma muli 2 Petero 3:8-10,umenye impamvu imana yatinze kuzana Imperuka.

1