1  

Ibiyavuze birashoboka nkukohabaho antibare ninakohabaho ikarisoy;icyuma kandi urinze igitsina cyawe ntikivemukariso ngogikore amahano yaba ari iyicyumanemeranyijwenawepe?
Musubize2013-05-01 18:28:18
[email protected]
ikariso y'icuma yabaho???? icyuma se cyo ntigifungurwa? ubu ni uburofa. ibituba n'imboro mwananiwe kubiha umurongo none ngo ikariso y'icyuma. murekeraho muhinduke ibitsina byanyu abe aribyo bihinduka ibyuma nyabuna
Musubize2012-06-04 20:08:09
[email protected]

1