1  

1
MATESO JEAN 2020-05-21 10:16:01

Imana imwakire mu bayo i jabiro kwa Nyagasani, Umulyango nyarwanda ubuze umuntu w'ingirakamaro.

2
iganze 2020-05-21 10:15:02

Nyagasani akwakire mubyeyi, kandi azakurerere imfubyi usize.

3
HAD 2020-05-20 23:07:03

Bangahe bemerewe kumuherekeza mwarimu wacu? Badohoye twaza. yatubereye umubyeyi muri KIE

1