1  

1
Bwenge 2020-03-20 21:19:33

NKSP wikita kubihombo byabake kurusha uko wakita kubuzima bwabantu benshi .

2
NKSP 2020-03-20 10:12:45

Arko nkumuntu uvuga ngo ntagihombo urumva Atari ukubeshya!? nonex ko na komisiyo bayigabanyije urumva bakababanakuyeho ayogukata bo bakaba barekeyeho ko umuntu naza kubikuza bazamukata ayo Si aya Mtn ? utekerezako ari umu agent!? ESE nawe tekereza kugirango ubone iyo komisiyo nuko uba wakoze transaction kd kugira uyikore nukwirirwa hariya kuko iba arinto cyane none x uzajya kugwira ubayeho ute!? utarya!? utishyura inzu!? nibindi? nonex nawe ibaze Niba ubikuje 5k baraguha komisiyo ya 10,20 nayo ntagira nikigero fatizo umva rwose batekereze kuba agent kuko nabo barabiharika noneho abakiriya bajye babura ubakorera iyo service

1