1  

1
Teta 2020-01-17 17:48:05

Ni Trump wabakomye munkokora ntakina!

1