1  

1
Visit Rwanda 2020-01-13 14:13:38

None c bivuze ko ntamuntu uzongera kuzimana inkoko?? Niba umuntu afite ubushobozi harikibazo, ngo ababikora basigaye babikorana isoni kandi bihishe!!!!!

2
tamu 2020-01-13 12:38:09

None se uyu muyobozi we iyo bateguye isake ko mbona ariyo aheraho? Kdi njye mbona amakuru mukuririza atariko ameze kuko mu bukwe henshi mbona bategura inkoko, inka, ndetse n'amafi si ukuvuga rero ngo baba babiteguriye umukwe gusa ahubwo table d'honneur yose ifataho kdi birasanzwe mu macélemonies anyuranye tureke kumva rero ko ari umuco w'agace kamwe mu Rwanda hose birakorwa

3
Mwiza 2020-01-13 07:19:41

Ariko iyo mico yuzuye ico muyirarura he ko Atari iy I Rwanda,Mwihe agaciro kuko mukomoka ku bihangange byihaye agaciro bikagendera mu muco uzira ico,ibyo mubisubize iyo mwabivanye si iby I Rwanda.

4
Alias 2020-01-13 07:19:26

kubakira ku isake koko? Inda nini muyime amayira. Urugo rushingiye ku isake rwamara kangahe koko. Mwariye dodo

5
mafarah 2020-01-12 22:34:21

ehe eh nange urabona rusake iyo ukuntu iteye amabengeza di ,nange kabisa umukobwa uzanyakiriza rusake nkiriya nkabanza kuyishyira mu ijogo nkayumviriza nzahita mubwira ijambo ako kanya ntagutinda munzira .Erega umukobwa aba yikokoye di uziko rusake nkiyo irya ba patrons bifite kumufuka i Kigali .Abo bakobwa bazi ubwenge kandi bagira ke babandi babanza gukura ibijigo.

1