1  

1
Impuguke 2019-12-07 08:24:19

Bwana Muhire ntabwo CPA wo mu Rwanda yakora muri Amerika. Amerika uvuga menya ari imwe y'Ikabuga muri Gasabo. Na CPA wo muri State imwe iyo yimukiye muri State idafitany'amasezerano n'iyo akomotsemo, ntabwo certificate ye ikora. Urugero, ushobora kuva Springfield, MA ukimukira Abilene, TX ugasanga certificate yawe yo muri Massachusetts ntabwo ikora muri Texas kuko ayo ma States yombi adafitanye ubufatanye mu bya certification. Ikindi ibizamini bakora mu Rwanda ntaho bihuriye n'ibyo bakora muri Amerika. Muri America kugirango ube CPA, bisaba kuba ufite master's (150 credit hours) naho mu Rwanda Bachelor's degree irabaye. Ikindi mu gace bita REG (Taxation) ntabwo imisoro ya Amerika ihuye n'iy'uRwanda. Muri AUD (Auditing) ntaho audit yo mu Rwanda ihuriye n'iyo muri Amerika. FAR nayo ni uko. Mbese section 4 zose muri Amerika bakora ntacyo zipfana n'izo mu Rwanda. Uvuze ibindi bihugu byo yenda abanyarwanda bakorayo ariko muri Amerika ho ba uhibagiwe kuko iby'uvuga ushobora kuba utarabibajije neza cyangwa se wishakir'abakiriya gusa.

1