1  

1
girigiri 2019-08-23 12:39:53

Abarimo uyu Mushikiranganji wa Siporo mu Burundi baashobora kuba ari abanyamusozi butwi

2
girigiri 2019-08-23 12:39:43

Abarimo uyu Mushikiranganji wa Siporo mu Burundi baashobora kuba ari abanyamusozi butwi

3
Floriane 2019-08-23 12:47:26

Mr Daniel Nkurikiyimfura, ndababajwe no kwumva umunyarwanda avuze nkuko uvuze ngo mu kuvuza ingoma z'ikirundi, abantu baba bari mu vyo "gusimbuka nk'inguge" . 1. Buri muco (culture) wubahirwa ubutandukane buwurimwo. Nibaza ko nubwo woba wanka Uburundi n'Abarundi, umuco wabo ugumana agaciro kawo nk'uko nabo bubaha umuco w'igihugu cawe 2. Inguge ziri mu bintu bihesha ishema/iteka Urwanda (igihugu cawe) mubukerarugendo (tourism). Gerageza gushaka amakuru ahagije; uzayabona. Kubw'izo mpamvu zibiri nibaza ko vyoba vyiza usavye imbabazi ku majambo wanditse muri iyo comment/commentaire. Ikindi, igihe.com mwari mukwiye guca intege comments/commentaires nkizi za Daniel. Ntabwo zibereye na gato. Hari hakwiye uburyo bwo kutazerekana kuri website yanyu. Murakoze cane kwumva iciyumviro/igitekerezo canje!

4
Floriane 2019-08-23 12:47:15

Mr Daniel Nkurikiyimfura, ndababajwe no kwumva umunyarwanda avuze nkuko uvuze ngo mu kuvuza ingoma z'ikirundi, abantu baba bari mu vyo "gusimbuka nk'inguge" . 1. Buri muco (culture) wubahirwa ubutandukane buwurimwo. Nibaza ko nubwo woba wanka Uburundi n'Abarundi, umuco wabo ugumana agaciro kawo nk'uko nabo bubaha umuco w'igihugu cawe 2. Inguge ziri mu bintu bihesha ishema/iteka Urwanda (igihugu cawe) mubukerarugendo (tourism). Gerageza gushaka amakuru ahagije; uzayabona. Kubw'izo mpamvu zibiri nibaza ko vyoba vyiza usavye imbabazi ku majambo wanditse muri iyo comment/commentaire. Ikindi, igihe.com mwari mukwiye guca intege comments/commentaires nkizi za Daniel. Ntabwo zibereye na gato. Hari hakwiye uburyo bwo kutazerekana kuri website yanyu. Murakoze cane kwumva iciyumviro/igitekerezo canje!

5
Floriane 2019-08-23 15:15:09

Mr Daniel Nkurikiyimfura, ndababajwe no kwumva umunyarwanda avuze nkuko uvuze ngo mu kuvuza ingoma z'ikirundi, abantu baba bari mu vyo "gusimbuka nk'inguge" . 1. Buri muco (culture) wubahirwa ubutandukane buwurimwo. Nibaza ko nubwo woba wanka Uburundi n'Abarundi, umuco wabo ugumana agaciro kawo nk'uko nabo bubaha umuco w'igihugu cawe 2. Inguge ziri mu bintu bihesha ishema/iteka Urwanda (igihugu cawe) mubukerarugendo (tourism). Gerageza gushaka amakuru ahagije; uzayabona. Kubw'izo mpamvu zibiri nibaza ko vyoba vyiza usavye imbabazi ku majambo wanditse muri iyo comment/commentaire. Ikindi, igihe.com mwari mukwiye guca intege comments/commentaires nkizi za Daniel. Ntabwo zibereye na gato. Hari hakwiye uburyo bwo kutazerekana kuri website yanyu. Murakoze cane kwumva iciyumviro/igitekerezo canje!

6
Floriane 2019-08-23 15:15:02

Mr Daniel Nkurikiyimfura, ndababajwe no kwumva umunyarwanda avuze nkuko uvuze ngo mu kuvuza ingoma z'ikirundi, abantu baba bari mu vyo "gusimbuka nk'inguge" . 1. Buri muco (culture) wubahirwa ubutandukane buwurimwo. Nibaza ko nubwo woba wanka Uburundi n'Abarundi, umuco wabo ugumana agaciro kawo nk'uko nabo bubaha umuco w'igihugu cawe 2. Inguge ziri mu bintu bihesha ishema/iteka Urwanda (igihugu cawe) mubukerarugendo (tourism). Gerageza gushaka amakuru ahagije; uzayabona. Kubw'izo mpamvu zibiri nibaza ko vyoba vyiza usavye imbabazi ku majambo wanditse muri iyo comment/commentaire. Ikindi, igihe.com mwari mukwiye guca intege comments/commentaires nkizi za Daniel. Ntabwo zibereye na gato. Hari hakwiye uburyo bwo kutazerekana kuri website yanyu. Murakoze cane kwumva iciyumviro/igitekerezo canje!

7
Floriane 2019-08-23 15:14:58

Mr Daniel Nkurikiyimfura, ndababajwe no kwumva umunyarwanda avuze nkuko uvuze ngo mu kuvuza ingoma z'ikirundi, abantu baba bari mu vyo "gusimbuka nk'inguge" . 1. Buri muco (culture) wubahirwa ubutandukane buwurimwo. Nibaza ko nubwo woba wanka Uburundi n'Abarundi, umuco wabo ugumana agaciro kawo nk'uko nabo bubaha umuco w'igihugu cawe 2. Inguge ziri mu bintu bihesha ishema/iteka Urwanda (igihugu cawe) mubukerarugendo (tourism). Gerageza gushaka amakuru ahagije; uzayabona. Kubw'izo mpamvu zibiri nibaza ko vyoba vyiza usavye imbabazi ku majambo wanditse muri iyo comment/commentaire. Ikindi, igihe.com mwari mukwiye guca intege comments/commentaires nkizi za Daniel. Ntabwo zibereye na gato. Hari hakwiye uburyo bwo kutazerekana kuri website yanyu. Murakoze cane kwumva iciyumviro/igitekerezo canje!

8
Daniel Nkurikiyimfura 2019-08-22 13:24:01

Abarundi ariko bazi gutikura. Urebye muri partie y'iriya video bakina ingoma, bariya bazikina mbere yo gukina basubiramo inshuro 2 ko ingoma ziri d'origine Burundaise, kandi ko mu itsinda Ryan harimo n-abarundi, nubwo rituruka mu Rwanda. Ubwo se ikibazo n'ikihe? Niba ari ukuduteraho induru bamenyeko natwe mu Rwanda dufite ingoma ziyubashye, icyambabaje nuko atarizo berekanye, bakajya mubyo abarundi bakora byo gusimbuka nk'inguge.

1