1  

1
lg 2019-08-16 10:59:14

Icyo nikibazo gikwiye kwihutishwa abayigabije, bakayikurwamo abayiguze nabo bakamenyako bagomba kuyisubiza bagakurikirana abo, baguze, abantu bakwiye kwirinda ibyaha kuko uretse ingaruka kuli bo bazitera nimiryango nabana babo batanafite uruhare muli ibyo byaha naho abagabo bo barikunda. iyo umugore agiye muli gereza, aba abonye umwanya wo kwigenga asinda agurisha ajya mubandi bagore agahita, yibagirwa ufunze ataretse, nabana *

1