1  

1
MOSES 2019-06-11 11:00:18

Police y'igihugu nirwgnye abo bagore bavunja bitemewe n'amategeko, ariko tugaya aba Daso n'ineragutabara n'ubuyobozi bw'umudugudu bwa gasutamo, bubakingira ikibaba bitewe nimpamvu tuzavuga ubutaha, police yigihugu hoyeee!

1