1  

1
Ngofero 2019-05-13 20:16:36

Banki y'Abaturage ntirasubiza abaturage bayishinze imigabane yabo yifunze ijya kuba banki y'ubucuruzi isanzwe. None iriho irayigurisha. Nibampereho bampe ayange. Nyamara ibi bintu amaherezo bizavamo imanza zikomeye. Hari ibintu bidasaza n'iyo wabicangacanga ute.

1