1  

1
Ntawigenera siras 2019-03-26 20:13:10

uyumuhungundumvayarakozamahano nashakishwabibazwe.

2
Gruec 2019-03-06 18:49:53

Nta kintu kibi nk'amaraso uyamena bucece witwa ko wikiza umwanzi, ariko iyo uyakoze rimwe ntuhagarika. N'ikintu mfitiye ubuhamya bwahafi kandi nabanye nabwo kuva 1993-2001byageze ahantu nyiribyo bikorwa yatangiye kwica na bamwe bo mumuryango kuburyo maman we wamuhishiraga ariwe yishe bwa nyuma 2001 hanyuma agahita asara.

1