1  

1
Yves 2019-02-22 12:35:19

Jye sinemeranya n'abavuga ko kubaka amazu meza, dukunze kwita imiturirwa ari ikibazo k'ubukungu bw'u Rwanda. Ahubwo jye mbona imyubakire itaratera imbere nkuko bikwiye. Uyu munsi Kigali ituwe na 1.2 million y'abaturage. Ariko mu myaka 15 cg 20 iri mbere, Kigali izaba ituwe na 3 millions cg zirenga. Rero iyo utegura umujyi ubikora hakiri kare, ntabwo utegereza ko ibibazo bigaragara ngo abe aribwo ubikora. Muri 2030 cg 2040 ziriya 3 millions zizaba zituye Kigali, zizakenera aho gutura n'aho gukorera. Kandi birazwi ko igihugu cyacu ari gito, ubutaka butazigera bwiyongera, ahubwo abantu bazakenera gukorera ku butaka buto ariko bwubatse neza. Abubatse quartier Mateus na Commercial, babyubatse bijyanye n'ubushobozi bwabo n'imyumvire yabo y'icyo gihe, ariko nta vision ndende bari bafite. Abantu ntibaribakwiriye kureba Kigali uyu munsi muri 2019 gusa, tuyirebe no muri 2030, 2050 na 2100 kandi kubaka Kigali bigomba gutegurwa no guhera ubu.

2
Kiki 2019-02-21 22:23:02

Abantu bagize amahirwe yo kubona amafaranga,aho kuyashora muri business biyubakiramo amazu abandi bakajya mubindi bihugu ngo mu Rwanda imisoro bacibwa iri hejuru ugereranyije nibyo umuntu yinjije. Nukuvugako igihe business ari nkeya nibyoherezwa bizagabanuka bitume ifaranga ryacu rikomeza guta agaciro.Mubyigeho cyane murebe icyakorwa.

3
Mayero 2019-02-21 19:51:20

@Gentil, abo usaba ngo babyiteho ni bande ? Nta muntu ushinzwe ubuzima bw'undi. Ikirimo gutera ifaranga kugwa ni iriya myenda Leta yafashe ubu imaze kugera hejuru ya 50% ya GDP, ni ukuvuga ngo inguzanyo Leta yafashe zirangana na 1/2 umusaruro abanyarwanda bakura mu maboko yabo bose. Uko kwishyura ziriya nguzanyo bizagenda bikorwa ni nako ifaranga rizagenda rita agaciro, bityo na Leta igasabwa kwishyura Frw menshi, bizayisaba nanone kandi kongera imisoro, kubera ko Leta itegekwa kuvaniraho abanyamahanga imisoro (import duties, corporate tax) nibura y'imyaka 5~10 kugirango baze gushora inaha, bivuze ko uwo muzigo w'imisoro yiyongera uzikorerwa n'abanyagihugu; umuzigo w'imisoro uvuze ko ubukene buziyongera mu banyahugu bityo n'ushatse gukora business ahite afunga.

4
Vianney NDABASHIMIYE 2019-02-21 19:51:20

Gentil, nibyo rwose urifuza neza ko ifaranga ry'u Rwanda ryarindwa! Ariko ntugaragaza icyakorwa kugira ngo ririndwe! Ngira ngo icy'ingenzi ni umutekano muri rusange no kugerageza kwikorera ibyo dukoresha kandi iyo gahunda niyo turimo! Wigumya kubarira rero mu madolari ari nayo ugenda ugereranya! Ahubwo haranira kugira ibyo nawe wikorera/uvumbura mu rwego rwo kongera ibikenerwa n'abanyarwanda aho kubigura hanze hafi ya byose! Nicyo cyongera kikanasigasira agaciro k'ifaranga ry'igihugu iryo ari ryo ryose! Ntabwo ari ukuvuga ngo nimukarinde gusa! Nawe ufite inshingano zo kukarinda ukora cyane!!!

5
Gentil 2019-02-21 13:44:58

Mubyo bakora byose bacunge ifaranga ry'u Rwanda neza rye guta agaciro kuri uru rugero biriho ubu, kuko ntacyo byaba bimaze kuzigama mu mafaranga y'amanyarwanda ndetse ndetse nayo dushyira muri RSSB byaba ari nko kuyajugunya Ibaze nawe: Muri 2015 idorari ryari kuri 650 Muri 2017 ryari kuri 760 Muri 2019 riri kuri 900 nibikomeza nuku Muri 2024 rizaba riri kuri 1200 Muri 2030 rizaba riri kuri 1700 Muri 2050 rizaba riri kuri 2500 Ibihumbi byawe Ijana uzigama ubu bishobora gukodesha inzu nziza y'ibyumba 3 mu mugi cg bikagura igare ryo gutwaraho imizigo cg bikagura ratio y'ukwezi y'umuryango ufite abana 2, muri 2050 bizaba bibasha kwishyura gusa ticket ya kigali rusizi arret-retour cg ijoro rimwe muri lodge iciriritse. umuntu uhembwa ibihumbi 300 uyu munsi, iyo niyo pension RSSB izaba Imuha, azaba asubizwa idorari rimwe ku munsi mugihe yizigamiraga amadorali atatu ku munsi!!! Banyabukungu bacu mu byiteho rwose naho ubundi abareba kure bakwizigama mu bindi bitari amafaranga cyane cyane y'amanyafurika.

6
Sam 2019-02-21 11:41:12

"Made in Rwanda " nikomeza kogererwa imbaraga niyo gahunda ifatika izaatuma Import substitution method ikuba iriya huge variance .

1