1  2  3  4  5  

1
Emmanuel 2018-12-11 21:11:46

Ntabwo numva impamvu muyita Imana y'urwanda gusa ahubwo ni Imana yo kwisi hose ninureke kuyikatira imipaka. ikindi kandi dawe uri mwijuri ni sengesho ririmo inyigisho niyo mpamvu Yesu yaryigishije intumwa ze. ubwo rero wowe wihaye guhindura icyo umwami wacu yavuze nakanwa ke ufite ikibazo gikomeye kuko cyagihe yari mwisi yitwaraga nki ntama ariko ubungubu agiye kuza ari intare. ahubwo mwari mukwiye kumenya igikorwa gihambaye yakoze kumusaraba kuko kutakimenya ni nko kwiyahura. kuko ino si tuyirimo turabagenzi kandi aho twerekeza niho ino ntare iherereye.

2
Rutayisire John 2018-11-01 15:57:00

Uyu ni umurengwe kabisa

3
Niyonkuru 2018-11-01 11:00:35

Eheee!!!! ijambo ryimana yivugiye ubwayo ngo rihinduke ndumiwe pe

4
DL 2018-11-01 10:49:49

Uyu ni umurengwe ubakinamo, kandi iherezo ryawo nkeka ko atari ryiza.

5
Placide 2018-10-31 12:24:00

Abahimbye iri sengesho bigaragara ko nabo batabanje kubitekerezaho bihagije! Birashoboka ko umuntu yakwihimbira isengesho kandi yasenga or asengera n'abandi ukumva ko rwose azi no gushimisha Imana mumagambo meza aryoshye kandi arimo ubwenge, ariko iri ryo sindyemeye kandi sinakeneye ko banyigisha gusenga kuko nabo ntabyo bazi uretse n'Imana n'umuntu ntibashobora kumusaba ikintu ngo bimukore kumutima abahe icyo bamusabye! Rwose bashake irindi ariko badahinduye Dawe uri mw'Ijuru . bahimbe iryabo twumve koko ko bafite mumutwe hazima havamo ibyahindura imyemerere ya muntu kw'isi kandi babikore batirebyeho gusa mbega bibe ari irya rusange!

6
Mvr 2018-10-31 19:04:24

Ahubgo mubalack afitiye Abaisirael urwango!!!

7
Yego 2018-10-31 19:04:23

Wowe uvuga ngo uwashyizeho iryo sengesho yatanze uruhushya rwo kurihindura wowe uramuzi? Ninde? Ntujya wumva uwo mwita papa w i roma atirirwa arihindura? Ntihakagire ubabeshya ngo Imana niyo yarishyizeho , ryanditswe n abantu kandi ibyo rivuga nibyo twahoze dusaba Imana kuva na kera iyo bibiliya itaraza, rero uzakubeshya ko Imana yanditse bibiliya azaba agushuka, ijambo ry Imana riri mu mutima wawe niba ntaririmo waba uremye ukwawe kwihariye cg waba wararitaye naho ubundi ku muntu muzima rimurimo .bibiliya si igitabo gitagatifu kuko cyanditswe n abatari abatagatifu gifite amateka y abantu ubwabo hamwe n ayabo n Imana ndetse naho Imana yivugiye ubwayo nkuko natwe harimo abo ihora yibwirira , rero rwose ntibakabashuke ko hari uwamanutse mu ijuru akayandika kuko ukuri ni uko yanditswe n abanyafurika ba kera maze abazungu bakayikopera bakayisibamo amazina y abirabura kugirango baziyitirire ibirimo none ubu mukaba muri guharira iyo ukuri mutari muzi kuvuzwe.

8
pr.kabagema bright 2018-10-31 19:04:23

Ntagitangaza kuba bahindura isengesho gusa icyo dukwiye kumenya abizeye imana yumwami wacu yesu nuko satani afite abakozi nawe kandi bakorana umwete imirimo yabo bashaka kuyobya intore zimana.ibyo byose nibyanditswe birimo bisohora.about nabarozi bo mumwuka,nabaharanira inyungu zabo,ikingenzi nikimwe.allelua nuko yesu ari kungoma kandi azaza,azaza bene data.komeza icyo ufite,shaka amavuta itabaza ryawe ryake.amen

9
Mateka 2018-10-31 19:04:21

@neza wowe banza wige amateka yawe mwa,nho imyanda yazanywe na bande?hahhh cg ugirango tubayeho ubu ?twari kuva kera igihe Imana y i Rwanda yaremye umuntu nitwe yatangiriyeho.imyenda uzajyende muri Misiri wige amateka y abirabura nako shaka ibitabo byanditswe n abirabura usome,ibyo byose byaturutse hano iwacu Afrika.ukeka ko se imikenyero twambara tutayigiraga cyera mu myaka ibihumbi rutuku atari yanakandagiza ikirenge Afrika?twarayigiraga cyane rwose tukiba mu bwami bwa Misiri na za Isiraheli hariya hose niho abakurambere baturuka,umenyeko niyo bibiliya muvuga itanditswe n abazungu ahubwo barayikopeye bakopera umuco wacu kereka izina gusa niryo bazanye ngo bibiliya,uzarebe umuco w u Rwanda wose uri muri icyobgitabo bise bibiliya ariko amazina y abanyarwanda cg abanyafurika bandi ntarimo kubera iki?kuko umuzungu yacyandukuye akakuramo amazina y abanyafurika agashyiramo aye.ujye haribisiraheli urahasanga kavukire yaho y abirabura nkatwe ariko abazungu ntibaberekana kuri tv kugirango abantu batamenyako kiriya ari igihugu cy abirabura .ibyo uvuga nawe sinkurenganya kuko nyine aribyo bakubwiye ko baguhaye byose wowe ntacyo wagiraga nyamara ukuri aribuko byari ibyawe ahubwo abakurambere bakabagirira impuhwe bakabakura mu myobo ya aziya aho abo barutuku babaga bakabigisha iterambere maze ishyari rikabica bagasenga uby abakurambere kandi ibi byatwaye imyaka ibihumbi ndetse n ubutayu bukagenda bwiyongera ibyo byose byatumye tubura byinshi maze twe tubakomokaho dutangirira hasi turongera turashakisha.

10
gasana janvier 2018-10-31 19:04:20

Gusara ntibyiriza umunsi. uyu Mubaraka yigize intyoza nawe. Arashaka kugaragara. Buriya rero nkugire inama ya kigabo. Isi irakoshya ntiguherekeza. Izo ngirwa mbaraga zigusunika zikoshya wibwira ko zigushyigikiye, nizikuyobye zikwerekeza ahandi, ariko kubahuka izina ry'Imana, no gucyerensa ibyayo, ntuzatinda kubona ko wibeshye wampaye inka. Ngaho rambura ibiganza wakire ishyano uri kwikururira. Uzabaze Mobutu na authenticité ye. Hagarara wemye rero uhangane n'Imana. Bonne Chance Muvandimwe.

11
Neza 2018-10-30 20:54:47

Ese komushaka kwihenura kumuzungu ;izo nzoga niwe wazivumbuye muri kunywa iyo myenda mwambaye nibo bayizanye kereka nimwambara impu ikindi ninkweto muzireke kandi ni gahunda ya leta.gusa ibyo murimo namaraso yagisore abashuka hanwe na satani.niba munashaka kuba abastar muciye inzura mbi pe

12
mugisha 2018-10-30 20:48:58

Urebye rero ni nibyabindi byabasinzi baba bari mukabari bamaze kunywa bakagira igitekerezo kivuye munzoga, muri make ni yamashyirahamwe yabasinzi muzi namwe.

13
Mag 2018-10-30 20:48:58

Ubwo namwe muraje mushinge idini mutangire mwake amaturo erega! Abanyamadini mwese muri kimwe...

14
Mami 2018-10-30 20:54:47

Yewe nagatangaye nyir'igitekerezo nk'iki gipfuye. Ni wa musaza wigira umusongarere. Uyu yashaje neza akareka kuyobya abantu, cg niba yarasaze yagiye I Ndera.

15
BANDORE BIMENYIMANA 2018-10-30 20:54:47

Uwashyizeho iri sengesho hari uwo yahaye uburenganzira bwo kurihindura?Twagiye dukinisha ibishoboka aho gukina n'umuriro?Ubu koko nk'ikiremwa muntu tugeze aho kwikururira uburakari b'Imana umuremyi w'ijuru n'isi?Yego igira impuhwe,ariko twibuke ko ari n'Imana ifuha...itabangikanywa,murakoze mwese abari bunyumve.

16
Mami 2018-10-30 20:54:47

Yewe nagatangaye nyir'igitekerezo nk'iki gipfuye. Ni wa musaza wigira umusongarere. Uyu yashaje neza akareka kuyobya abantu, cg niba yarasaze yagiye I Ndera.

17
Mateka 2018-10-30 20:54:47

Aba bantu ndabakunze cyane ahubwo bashinge inyubako tujye tujya kuyiteraniramo turamya Imana y i Rwanda kuko ari yo yaremye byose,ibiriho n ibitaboneka,niyo ituye mu ijuru kandi igatura no mu isi igihe cyose,niyo itaha i Rwanda kuko u Rwanda ari urugo rwayo yihitiyemo kandi Ikanahirirwa.ibi njye ndabishimye kuko nibyo abazungu bahinduye bibiliya bashaka kwitirira Imana yacu abanyamahanga ngo nituzajya tuyisenga ntitukavuge ko ari Imana y i Rwanda ahubwo tuyitirire ayo mahanga oya nanjye ndabyanze,kuko ni Imana y i Rwanda mbere yo kuba Imana ya isiraheli kandi ni Imana ya Gihanga mbere yo kuba Imana ya Aburahamu rero njye nk umunyarwanda umwana w Imana y i Rwanda sinzigera na rimwe nyitirira irindi shyanga kereka ubwoko bwanjye bw abanyarwanda nayo mahanga nayo afite uko ayihamagara azabyikorere ariko biragatsindwa ko nahamagara Imana y i Rwanda murindi zina ry abanyamahanga ngo Imana ya isiraheli?nkande se?si ndi umwisiraheli ndi umunyarwanda rero njye nzakomeza kuyita Imana y i Rwanda sinzigere nyitirira ishyanga ry abanyamahanga.uyu munsi amadini yaroze abantu mu mitwe kuburyo hari abo wumva biyita ngo abisiraheli mu mwuka kuki mutaba abanyarwanda mu mwuka?ko umunyarwanda mu mwuka ari umwana w Imana y i Rwanda?ukumva umuntu ngo azabyara nk umuheburayokazi?hahh kuki utabyara nk umunyarwandakazi?kuki mufata ibyiza byanyu mukabyitirira abanyamahanga?uko rero niko abazungu babakoronishije bibiliya kugirango mwumve ko mutagira ibyiza kereka mubaye abanyamahanga,kugirango ibyiza byanyu mubyivaneho mubyitirire abanyamahanga.mwa bantu mwe mumenyeko bibiliya yahindiwe abazungu bakayandikamo amazina yabo bagasiba ayacu kuko biriya btose byabereye aha muri Afrika isiraheli niho iri kandi na egiputa niho iri nta muzungu wigeze uturamo mbere biriya byose ni iby abirabura yewe nuwo mwita Yesu si izina original kuko iri rituruka mu kigereki igihe abagereki bahinduye izina rye,none kuki abasiramu bamwita Isa mukabyemera,bariya bazungu biyitirira isiraheli bakamwita Jeshuwa mukabyemere abo bagereki bakamwita Yezus mukabyemere maze abakurambere bababwira ko bamwitaga Kibogo bisobanura umucunguzi mukabihakana?ubwose ayo mazina y amanyamahanga mwemere muzi ibisobanuro byayo?kereka nyine ibyo bababwiye kandi ushobora gusanga ataribyo ariko ikinyarwanda cyawe cyiza kibigisobanurira neza ko Kibogo biva ku nshinga kubogora cg kugarurira ubuzima icyari cyapfuye ukagitera umugongo kuko muri wowe wabeshyweko aho uturuka nta mateka meza ufite,nta kumenya Imana bari bafite,hahh njye nkibaza nti nonese iryo zina "Imana"mukoresha ryavuye he?si iryo mukomora ku bakurambere bababwiye ko ariryo umuremyi wa byose yitwa ndetse bo bakagerekaho ko ari Imana y i Rwanda kugirango hatagira ubakomokago uzahirahira asenga ibigirwamana ,kugirango azamenye ko Imana y i Rwanda ariyo yonyine azunamira kuko uwo mu isi udasenga Imana y i Rwanda asenga ibigirwamana none dore rwose abazungu baje baragushuka ngo uyite Imana ya isiraheli aho kuyita Imana y i Rwanda hahhh uzabaze abo biyita abisiraheli uko bayita abe ariryo zina ujya ukoresha nawo iri zina"Imana"ryo riri mu kinyarwanda bityo ikivugitse kurusha ikindi ku munyarwanda ni ukuvuga Imana y i Rwanda kurusha kuvuga Imana ya isiraheli uzirikane ko utari umwisiraheli ahubwo uri umunyarwanda,na biriya abanyamadini bababwira ngo isiraheli isobanura ubwoko bw Imana,ibyo ahubwo bibgisobanuro cy u Rwanda mbere yo kuba ikikindi,dore kuba umunyarwanda bisobanura kuba ubwoko bw Imana y i Rwanda bityo buri wese yakitwararitse mubyo akora agahora ayihesha ikuzo ninayo mpamvu uwatannye mu nzira yayo uwo asigarana ubunyarwanda bwo mu maraso gusa apana ubwo mu mwuka kuko burya ubunyarwanda bwo mu mwuka nibwo bwoko bw Imana y i Rwanda ni ukuvuga ubunyarwanda bwo mu mwuka ni ubugendera kuri kirazira.

18
Barahinyura 2018-10-30 20:54:47

Muzatubwire amavu n'amavuko y'umuyobozi w'iryo torero n'ubwo n'ubusanzwe nta muhanuzi mu babo.

19
Ngeri 2018-10-30 21:00:17

Ese Edouard burya waje no gusara, ariko na kera jye nabikubonagamo, gusa narinziko byahinduka, none birakomeje ubisangiye n'abo mubihuje!!

20
perle 2018-10-30 21:00:12

isengesho rya Dawe uri mu ijuru ni yesu waryigishije abigishwa be ngo abe ariko bazajya basenga. iryo sengesho rindi rero sinzi icyo bashingiyeho barihimba irya yesu se rigiye kuvugururwa? oya ntibikabe yesu ukoyahoze cyera nanubu niko akiri kandi niko azahora iteka ryose. ntabwo Imana ari iyabakurambere nabami nabanyarwanda gusa. imana iturengere aho mugeze aho guhindura isengesho yesu yigishije na bible muzayihindura

1  2  3  4  5