1  

1
gakwandi 2018-09-25 22:31:28

turashimira ba nyakubahwa abakuru b'ibihugu byombi(Rwanda na kenya) ko badahwema gushakira iterambere umugabane wacu w'africa.

1