1  

1
KWIHANGANAJEANCLAUDE 2018-08-22 15:07:36

Andika hano abobaturagebagicumbibihangane ahubwo abayobozibabafashemugushaka ikiriguteraubwoburwayibutazwi n'uburyobwabonerwaumuti.murakozeyarikwihanganajeanclaude mukarerekaRubavu.

2
Charles 2018-08-16 17:54:04

@toni: buriya ntabwo uzi uburemere by'isengesho rya Kibeho ku muntu ufite ukwemera, ngirango niyo mpamvu uvuze utyo. Umuntu arivugira kuri radio ko yaje gushimira Umubyeyi kubera ingabire yaharonkeye, nawe uri iki ! Uretse ko nyine buri wese aba afite "droit et liberté de pratiquer sa foi " ariko personnellement sinjya numva ikibazo cy'uko umuntu wa Kristu - umukristu- yagira ipfunwe ryo kubaha umubyeyi we yaturaze ari ku musaraba kandi tuvuga ko Kristu nyine ari Imana. None se yaba atarabivuze cg tutemera bimwe mubyo yavuze ?

3
Bimawuwa 2018-08-16 16:12:56

yewe ugereranyije amacumbi ya kubakwaho aho ntabwo ahenze cyane kuko mubare munini wabaza aho ntabwo arabantu bashobora kurara mu macumbi akomeye nkuwashaka kuhashora imariye yo kubaka ihoteri.. kiriziya ahubwo niyo ishobora kubaka amacumbi aciriritse maison depasage no kubaka ama hema manini igashiramo udutanda duto dusanzwe kuburyo ihema ryararamo nka bantu 100 naho ubundi nta washora imariye aho ugereranyije nu mubare munini wabitabira uwo munsi wa homba cyane.

4
NISSI 2018-08-16 21:09:28

Rwose Catholique idini rishingiye ku myemerere ya Bibiliya mwadufashije mukatwereka aho Bikira Mariya ajyanwa mw'ijuru biri muri Bibiliya, ko Mose, Enock, Eliya na Yesu bibiliya ivuga kw'ijyanywa ryabo mw'ijuru

5
Nyetera 2018-08-18 10:34:40

Hari ibintu by'ibihimbano amadini yigisha bidahuye n'ukuri.Abikora kugirango yemerwe n'abantu.Ndatanga ingero nyinshi.ISLAM,ivuga ko umujyi wa MAKA wubatswe na ADAMU.Muhamadi ngo yagiye mu ijuru aturutse I Yerusalemu. Ngo Abrahamu yagiye gutamba umwana we ISMAEL.Nyamara Bible ivuga ko yagiye gutamba ISAKA.Uyu muhango wa ASSOMPTION (Bikira-Maliya ajyanwa mu ijuru),nta hantu na hamwe bivugwa muli Bible.Ahubwo Bible yigisha ko "amaraso n'umubiri bidashobora kujya mu ijuru",kubera ko ibiremwa byo mu ijuru ari umwuka (spiritual creatures). Kwigisha ngo Maliya ni nyina w'imana,nabyo sibyo,kubera ko imana ishobora byose dusenga,ntabwo ari YESU,ahubwo ni SE wa Yesu.Yesu ubwe yivugiye ko imana imuruta (Yohana 14:28).Ndetse Bible ivuga ko Yesu ari "Imfura mu byaremwe" (the first born of all creatures) nkuko Abakolosayi 1:15 havuga.Bisobanura ko Yesu ariwe Kiremwa cya mbere cy'imana. Imana idusaba "gushishoza" aho gupfa kwemera inyigisho zose (1 Yohana 4:1).Inyigisho z'ibinyoma,zijyana abazemera kuzarimbuka ku munsi w'imperuka.Bible yerekana ko abazemera,kimwe n'abazigisha batazabona ubuzima bw'iteka.Kubera ko babeshyera imana.

6
Fernandel 2018-08-16 21:06:36

#Toni: Vana itiku aho. Umuromani uvuga ni nde? Aba bantu bose urabona ari injiji zitazi icyo zishaka? Wabishaka utabishaka Kibeho y'Umubyeyi izagendwa maze abamwanga bahekenye amenyo bayamarire mu nda.

7
mayo 2018-08-16 21:03:57

Eweee katorika uragowe mbe ninde yakubwiye gusenga umuntu nkawe canke uwakubwiye kumwibuka!??

8
Bigazi 2018-08-16 21:03:44

Ngo Mariya yagiye mu ijuru? Ibyo byabaye ryari?

9
Habineza 2018-08-16 20:59:44

Mubyukuli sinjya nemera ko mu Rwanda hali abakristu bashobora kuvuga isengesho "Dawe uli mu Ijuru"bivuye ku mutima

10
mpawenimana felicien 2018-08-16 20:59:11

Turabashimira cyane kubera amakuru meza mutujyezaho acukumbuye mwakoze kuhatubera mukomeze kutugezaho amakuru mashya turikumwe

11
koko 2018-08-18 10:32:24

Abahakana ko Bikiramariya atajyanywe mw'ijuru bashobora kuba batemera Yezu Kristu ko ari Imana yihinduye umuntu kugirango adukize ibyaha ,niba rero twemera ko ari Imana kandi yarabyawe na Mariya kubwa Roho Mutagatifu nta kuntu umwana w'umuntu yubaha nyina umubyara akamuha icyubahiro kimukwiriye kuko aba yarafashije Imana kurema amezi 9 munda y'umubyeyi nibintu bitoroshye ukagerekaho kubyara nukuntu bibabaza aba maman batubyaye,twanagera kwisi tukarushya ba maman ngaho bakatwonsa imyaka irenga 2,3,4,5 ariko tubarushya,ibyo byose umwana w'Imana yabibayeho kuri ino si,yasubiye mw'ijuru intumwa na Bikiramariya bamureba,nta kuntu rero umubiri we washengukira kuri iyisi nkabandi bantu twese babanyabyaha kandi we muziko yari umuziranenge nta cyaha kigeze kimurangwaho kuko Imana ntiyavukira mumuntu ufite icyaha kuko irera,Mubyeyi rero abakwiyambaza bose ujye ubasabira kuri Yezu.kuko numwana wavutse kubwigitangaza ki Imana ariko uremera uramutwita niyo mpanvu tudashidikanya ko muri kumwe mw'ijuru.Umunsi mwiza w'ijyanywa mw'ijuru rya Bikiramariya.

12
toni 2018-08-15 20:09:02

UMUROMANI ARACYARYA UTWA ABANDI MURU UYU MWAKA WA 2018...KOKO!!

13
Marasiriya 2018-08-18 10:32:14

Kubaka amacumbi ahagije nibyiza gusa kubona ahagije biragoye dore ko mumwaka biba 3 cg 4 urumva ko abakiriya badahoraho bahombya amahoteri!

14
Rubayita athanase 2018-08-15 16:29:43

Nihakorwe ibishoboka kugirango amacumbi aboneke: Kugurango abahagenderera babone ahabakira haboneye.

1