1  

1
Munyanshongore Juvénal 2018-04-06 11:13:55

Mukomeze mukataze ba mutima w'urugo,muharanira kwigira,burya gushaka niko gushobora.

2
Ndahimana Isaie 2019-03-23 11:40:56

Nukurinimukomerezaaho kd muzagerakuribyinshi, buhorobuhoronirworugendo tubarinyuma

1