1  

1
kayigire mireille 2018-01-17 10:07:33

Itorero rya Kristo ryubatswe Ku rutare nubwo amarembo y'ikuzimu yarihagurukira ntiyarisenya. Nubwo muri ADEPR habamo kutumvikana ntibyabuza Imana kweza umugeni wayo ikazamwishyira adafite ikizinga icyo ari cyo cyose. Ikindi nuko kuba mu madini yanyu bitameze gutyo ari uko muri abakiranutsi ubundi se nk'abacatholic mwapfa iki koko? ibibi byanyu ko mubihuza. urugero hari abayoboke batakwemerera abayobozi bayo ko bashyingira abantu batwite kereka batabimenye ariko catholic niwo muco. reka tujye dutokora igitotsi kiri mu jisho ry'undi twabanje kwireba. Nsoza navuga ngo Yesu niwe wivugiye ko urukungu rukurana n'amasaka ariko hari igihe cy'isarura kdi urukungu ruzashyirwa aharwo.Ahari ubutunzi niho haba n'ibisambo erega. Imana izabirangiza neza rwose tuyifitiye icyizere.

2
Claudia ntwali 2018-01-06 09:21:15

Arikose niki gituma muterwa na mwe mukitera? ibyisi tuzabisiga mwisi kandi buri wese icyo arwanira nicyo azahe mbwe ni musigeho mubabarirane

3
Ishimwe 2018-01-03 21:32:30

Ngiricyo mvuga ku bitekerezo byabantu banyuranye bavuga kuri ADEPR:-Kuri bene Data bo muyandi madini,ntimucire ADEPR urubanza rutagirimbabazi, niba musobanukiwe ko abanyabyaha baboneka mu madini yose,abakiranutsi nabo bakaboneka muri yose, ko Itorero rya Yesu ntaho rihuriye n'idini runaka,ko nta dini rigomba kuryiyitirira,ko rizwi na Yesu Kristo wenyine.-Kuri bene Data bo muri ADEPR cyane abayobozi bacu,mwibuke ko ADEPR ikomoka ku bubyutse bwabanenze intege nke zabayobozi bamadini babagamo yari yararengewe n'ibibi by'iyi si.None ko ku isonga ryibyo bibi aruko abo bayobozi bashizimbere ibinezeza by'iyi si,mukaba namwe musigaye mupiganira n'abiyi si kugendera mu modoka zihenze,mukiha imishahara yumurengera nibindi binezeza bibatandukanya cyane n'abo muyobora,bikababiri mu byavanye muyandi madini abapentekote ADEPR ikomokaho ? Nta buyobozi buzajyaho ngo buyobore ADEPR nta gusubira ku mahame ishingiyeho. Abashaka ubuyobozi bwayo bagombye guhitamo kubahiriza amahame ADEPR ikomokaho bakemera imibereho yoroheje,ijyanye namaturo atanzwe kubushake bwabayoboke,kure yagahato keruye cyangwa kaziguye.Abatabishobora,bagashiraho iyabo pentekote ijyanye nimibereho bashaka.

4
Martin 2018-01-03 18:58:41

None se Sarah we,ko mwebwe mufite umubyeyi NYINAWAJAMBO, abo ba padiri banyu twirirwa tumva birirwa mu nkiko kubere gusambanya utwana tw'uduhungu,kuki uwo mubyeyi wanyu Nyinawajambo arebera ayo mahano nayo marorerwa kandi aba muri urwo rugo?Ikibazo si aho kiri rwose wishutse........Ahubwo menya ko DUSOHOYE MU MINSI Y'IMPERUKA Luka 12:54-59...............Hanyuma rero Rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa kuko arimo iby'ubugingo bikomoka........

5
umusomyi sarah 2018-01-03 14:52:44

Rata bibashuka, impamvu ADEPR ihoramo bomboribombori nuko badaha agaciro Nyina wa Jambo (Bikiramariya), kuko burya urugo rutagira umubyeyi w'umugore ruhinduka itongo.

6
kalinijabo 2018-01-03 15:02:33

Ikibazo nyamukuru cyo kwibazwa ni : Kuki nta nduru twumvaga muri ADEPR mbere ya 1994 ??????

7
steven 2018-01-02 07:51:38

ADPR ikeneye kumenya Yesu ikava mubujiji dore nibyo pasted Ezira Mpyisi ajya avuga nibave mubujiji rwose bakire yesu

8
NDEMEZO 2018-01-02 07:55:38

Ndasubiza uwitwa James.Aratubwira ngo impamvu ADEPR isenyuka aruko batagira Droit Canon nk'Abagatulika.Uratubeshye kabisa.Nubwo Gatulika badashwana,ariko bakora ibintu byinshi bibi.Urugero,bivanga cyane muli politike kandi imana ibibuza Abakristu nyakuri.Impamvu nyamukuru Amadini ashwana,nuko akora ibyo imana itubuza,kandi agakunda cyane ibyisi:Politike,ibyubahiro n'amafaranga.

9
uwayo 2018-01-03 09:44:42

@James wambwira aho ayo madini yavuye ko njye nziko yavuze kuri gatulika yacitsemo ibice kubwa Ruther ese ayo mateka ntayo Uzi mbega kujijisha kwawe njye nziko gucikamo ibice kwahereye muri gatukika

10
donatien 2018-01-01 09:40:03

Ubwo ADEPR yasubijwe mumaboko yabanyamahanga(suede )wenda induru zizashira uretse ko nabyo ari ubugwari turigobotora ba gashaka buhake namwe mukabakurura?ubwose muzigira ryari ko aribyo mukangurirwa?bureau yasinye biriyabintu nitunyarukirize iceho vuba vuba

11
Kaberuka 2018-01-01 09:40:03

Erega muhumure,abantu bafata icyemezo bijyanye n uko babona ibintu,abandi bakavuga itorero,bakanarikoramo ibyo bashaka bijyanye n ubwenge nimbaraga bafite,ariko ntibazirikana ko Kristo ariwe nyiraryo, kdi aribereye maso.

12
muhoza 2018-01-01 09:40:03

Induruse zarizaza ukwa gatatu kutaragera ngo hatorwe komite izayobora itorero kongo bamwe batangiye kujagarara no gushaka gusengerwa byihuse ngo bayiyobore.ubuse umuntu yasengerwa kubwarimu uyumunsi mukwa gatatu akaba abonye ububasha bwo kuyiyobora ra?

13
josiane 2018-01-01 09:40:03

Nubundi induru muri ADEPR ntaho zirajya ukurikije amakuru twumva nibimenyetso bigaragara gusa bizajya birangira ntamvura idahita.

14
James 2018-01-01 09:48:00

Mwebwe ADEPR idini ryanyu risenyuka kuko mutagira amategeko abagenga, akaba ariyo mpampu nyamukuru ituma idi ryanyu risenyuka. Niba mushaka ko idini ryanyu rishiramo amatiku, nabagira inama nziza zo kwegera Kiriziya Gatorika. Mukareba neza amategeko ya "CANON"! Kuko Kiriziya Gatorika ifite amategeko igenderaho, akaba ariyo mpamvu nyamukuru Kiriziya Gatorika ifite abayoboke benshi kandi, ikaba idashoboira gusenyuka. URUGERO: Muri kiriziya Gatorika iyo bagiranye ibibazo, babijyana mu "NKIKO" zabo za Kiriziya Gatorika, bakaburanira muri Kriziya mo hagati "URUKIKO" rwa Kiriziya rukabacira imanza, rukabakiranura neza bitageze hanze. Kiriziya amatiku bafitanye akabaheramo hagati yabo bitageze hanze. Mwebwe ADEPR, kuva mudafite amategeko mugenderaho, kabone nubwo mwagira abayoboke itaka, ibyanyu bizasenyuka bisandare bibure gusana kubera ko nta Organisation ihamye mufite.

1