1  

1
2017-11-26 12:58:45

Mubanze mubasabire amasezerano y'akazi. Babanze babe abakozi bafite inshingano n'uburenganzira. Ibyo guhora mu mikorere idashingiye ku mategeko ntibazareka Guhohoterwa igihe cyose bizaturuka ku bugwaneza cg ku bushake bw'umukoresha .Muharanire ko itegeko ry'umurimo ryubahirizwa. Murakoze

2
2017-11-26 18:09:05

Mubanze mubasabire amasezerano y'akazi. Babanze babe abakozi bafite inshingano n'uburenganzira. Ibyo guhora mu mikorere idashingiye ku mategeko ntibazareka Guhohoterwa igihe cyose bizaturuka ku bugwaneza cg ku bushake bw'umukoresha .Muharanire ko itegeko ry'umurimo ryubahirizwa. Murakoze

3
Yvonne 2017-11-26 18:09:04

Abakozi bo mu ngo bo bararenganye ahubwo mubashakire amahugurwa nabo bigishwe kwihagarara peeee

4
Yvonne 2017-11-26 18:10:43

Abakozi bo mu ngo bo bararenganye ahubwo mubashakire amahugurwa nabo bigishwe kwihagarara peeee

1