00:00:00 IGIHE NETWORK KN KINYARWANDA EN ENGLISH FR FRANCAIS

Ibyo wamenya ku byaha by’iyezandonke, gutera inkunga iterabwoba no gutera inkunga ikwirakwiza ry’intwaro

Yanditswe na IGIHE
Kuya 3 July 2022 saa 02:51
Yasuwe :

Mu rwego rwo gukumira no kurwanya ibyaha by’iyezandonke ,gutera inkunga iterabwoba no gutera inkunga ikwirakwiza ry’intwaro za kirimbuzi, Leta y’u Rwanda yashyizeho Itegeko nº 75/2019 ryo ku wa 29/01/2020 rikumira kandi rihana iyezandonke, gutera inkunga iterabwoba no gutera inkunga ikwirakwiza ry’intwaro za kirimbuzi nk’uko ryavuguruwe kugeza ubu.

Iryo tegeko riteganya uburyo bwo gukumira ibyaha by’iyezandonke, gutera inkunga iterabwoba no gutera inkunga ikwirakwiza ry’intwaro za kirimbuzi ndetse rikanateganya n’ibihano ku bahamijwe ibyo byaha n’Inkiko.

Iyezandonke ni iki?

Iyezandonke ni icyaha gishobora gukorwa n’umuntu uwo ari we wese mu gihe yakoze kimwe mu bikorwa bikurikira: Guhindura, kohereza cyangwa gufata umutungo, nyir’ukubikora azi cyangwa ashobora kumenya ko uturuka ku cyaha cyangwa ku gikorwa cyo kugira uruhare mu ikorwa ryacyo; guhisha, kutagaragaza imiterere nyayo, inkomoko, ahabarizwa umutungo, kuwimura, kwikuraho umutungo, kuwutanga, guhisha nyir‘umutungo nyawe cyangwa uwufiteho uburenganzira, nyir’ukubikora azi cyangwa ashobora kumenya ko uwo mutungo ari indonke ituruka ku cyaha

Kwegukana, gutunga cyangwa gukoresha umutungo uzi cyangwa ushobora kumenya, mu gihe cyo kuwakira, ko uwo mutungo ukomoka ku cyaha cyangwa uturuka ku kugira uruhare mu ikorwa ryacyo; Kugira uruhare, kwishyira hamwe cyangwa gucura umugambi wo gukora icyaha, ubwinjiracyaha, gufasha, gushuka, gutegera, korohereza cyangwa gutanga inama mu gukora igikorwa icyo ari cyo cyose mu bivugwa haruguru.

Ni igihe kandi haba habaye icyaha cy’iyezandonke n’ubwo ibikorwa by’ibanze biganisha ku kwegukana, kwikuraho cyangwa kohereza umutungo ugamije kwezwa cyangwa gukingira ikibaba uwabikoze, byaba byakorewe ku butaka bw’ikindi gihugu.

Icyaha cy’iyezandonke ugikora abikora abizi cyangwa ashobora kumenya ko umutungo uvugwa ukomoka ku cyaha cyangwa uturuka ku kugira uruhare mu ikorwa ryacyo.

Ibihano ku cyaha cy’iyezandonke

Iyezandonke n’icyaha cy’ubugome gihanishwa igifungo kitari munsi y’imyaka irindwi ariko kitarenze imyaka icumi n’ihazabu y’amafaranga y’u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri eshatu kugeza kuri eshanu z’agaciro k’amafaranga y’iyezandonke. Mu gihe cy’isubiracyaha, ibi bihano byikuba inshuro ebyiri.

Gutera inkunga iterabwoba ni iki?

Ni igikorwa gikozwe n’umuntu ku giti cye cyangwa umuryango ufite ubuzimagatozi mu buryo ubwo ari bwo bwose atanga, akusanya cyangwa acunga umutungo uwo ari wo wose cyangwa amafaranga byaba bifite inkomoko yemewe cyangwa itemewe mu buryo butaziguye cyangwa buziguye, cyangwa agerageza kubikora, azi cyangwa ashobora kumenya ko wose cyangwa igice cyawo bigamije gukoreshwa mu gikorwa cy’iterabwoba, gukoreshwa n’ukora ibikorwa by’iterabwoba cyangwa umutwe w’iterabwoba.

Iki cyaha gikorwa kandi mu buryo bwo gutanga inama, gutera inkunga imyigishirize cyangwa amahugurwa hagamijwe kunguka ubumenyi bizwi ko bishobora gukoreshwa, cyangwa bigamije gukoreshwa mu bikorwa by’iterabwoba no gutera inkunga ingendo z’abantu bajya mu bihugu bitari ibyabo cyangwa ibyo batuyemo hagamijwe gukora, gutegura, cyangwa kugira uruhare mu bikorwa by’iterabwoba, cyangwa gutanga cyangwa kwakira amahugurwa y’iterabwoba.

Umuntu ukora ibikorwa byo gutera inkunga iterabwoba nk’uko byavuzwe haruguru, cyangwa ugira uruhare mu ishyirahamwe rigamije gukora kimwe mu bikorwa byo gutera inkunga iterabwoba, iyo abihamijwe n’urukiko, ahanishwa igifungo kitari munsi y’imyaka makumyabiri ariko kitarenze imyaka makumyabiri n’itanu n’ihazabu y’amafaranga y’u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri eshatu kugeza kuri eshanu z’umubare w’amafaranga y’inkunga ye. Mu gihe cy’isubira cyaha, ibi bihano byikuba inshuro ebyiri.

Gutera inkunga ikwirakwiza ry’intwaro za kirimbuzi

Icyaha cyo gutera inkunga ikwirakwiza ry’intwaro za kirambuzi bikorwa binyuze mu gutanga umutungo wo gukora, gutunga, kugura, kubika, gutunganya, gutwara, kugurisha, kugemura, guhererekanya, gutumiza mu mahanga, kohereza mu mahanga, gutambutsa, cyangwa gukoresha intwaro zihumanya, iz’uburozi, izishingiye ku binyabuzima n’ibindi bikoresho byateganywa, bifitanye isano n’izo ntwaro.

Gikorwa kandi mu gutanga amahugurwa ya tekiniki, umutungo, serivisi mu by’imari, inama, serivisi, ubuhuza cyangwa inkunga bifitanye isano n’ibikorwa bivugwa mu gika cya mbere.

Umuntu ukora icyaha cyo gutera inkunga ikwirakwiza ry’intwaro za kirimbuzi akora kimwe mu bikorwa byagaragajwe haruguru, iyo abihamijwe n’urukiko, ahanishwa igifungo kitari munsi y’imyaka cumi n’itanu ariko kitarenze imyaka makumyabiri n’ihazabu y’amafaranga y’u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri eshanu kugeza ku icumi z’amafaranga yatanze. Mu gihe cy’isubiracyaha, ibi bihano byikuba inshuro ebyiri.

Umuntu ukora igikorwa kigamije gufasha undi muntu kubona umugabane ku mutungo wakoreweho iyezandonke w’umuntu ukora iterabwoba cyangwa ushobora gukora iterabwoba, hakoreshejwe guhisha umutungo, kuwimura uwuvana ahantu hamwe uwujyana ahandi, kuwimurira ku bandi bantu, iyo abihamijwe n’urukiko, ahanishwa igifungo kitari munsi y’imyaka icumi ariko kitarenze imyaka cumi n’itanu .

Birakwiye ko abantu basonabanukirwa neza ko muntu wahamwe n’icyaha cy’iyezandonke , gutera inkunga iterabwoba ,gutera inkunga ikwirakwiza ry’intwaro za kirimbuzi, uretse guhabwa igihano cyo gufungwa ndetse n’ihazabu, hiyongeraho n’ ubunyage bw’imitungo ikomoka ku byaha harimo n’ibyabyawe n’uwo mutungo ndetse n’izindi nyungu zose ziwukomokaho.

Ibihano biteganyirijwe umuryango ufite ubuzimagatozi

Nk’uko byagagajwe mu bisobanuro by’iyezandonke, gutera inkunga iterabwoba, gutera inkunga ikwirakwiza ry’intwaro za kirimbuzi, ibi byaha ni ibyaha bishobora gukorwa n’umuntu ku giti cye cyangwa umuryango ufite ubuzima gatozi.

Umuryango ufite ubuzimagatozi ukora ibikorwa by’iyezandonke, gutera inkunga iterabwoba cyangwa ikwirakwiza ry’intwaro za kirimbuzi ukoresheje abawuhagarariye cyangwa abanyamuryango, uba ukoze icyaha.

Iyo ubihamijwe n’urukiko uhanishwa ihazabu y’amafaranga y’u Rwanda angana n’inshuro kuva ku icumi kugeza kuri makumyabiri z’agaciro k’amafaranga y’iyezandonke cyangwa y’inkunga yabyo, bitabujije ko ababihagarariye na bo bahanwa nk’ibyitso.
Icyemezo cy’urukiko gitanga igihano gitangazwa mu binyamakuru no mu bundi buryo bwose bukoreshwa mu itangazamakuru.

Abantu bose barakangurirwa kugira uruhare mu gukumira no kurwanya icyaha cy’iyezandonke, icyaha cyo gutera inkunga iterabwoba no gutera inkunga ikwirakwiza ry’intwaro za kirimbuzi, birinda kubyishoramo ndetse birinda n’uwo ari we wese washaka kubakoresha muri ibyo byaha kuko ari ibyaha bigira ingaruka zikomeye ku muntu ku giti cye ndetse no ku bukungu n’iterambere ry’igihugu muri rusange.

Urwego rufite mu nshingano gukumira no kurwanya iyezandonke, gutera inkunga iterabwoba no gutera inkunga ikwirakwiza ry’intwari za kirimbuzi, FIC, rwasabye Abaturarwanda gushyira hamwe mu kurwanya ibyaha bimunga ubukungu, birinda gufasha abanyabyaha guhisha umutungo bakomora ku byaha no kwirinda gushorwa mu bikorwa by’iterabwoba.

Iyezandonke ni kimwe mu byaha u Rwanda rwashyize imbaraga mu kurwanya rwivuye inyuma

Kwamamaza

Kwamamaza

Kwamamaza

TANGA IGITEKEREZO

AMATEGEKO AGENGA IYANDIKA RY'IGITEKEREZO CYAWE
Kwamamaza

Special pages
. . . . . .