Ryangombe rya Babinga yafatwaga nk’umuhuza w’abantu n’Imana mu Rwanda

Yanditswe na Kanamugire Emmanuel
Kuya 22 Ugushyingo 2016 saa 07:04
Yasuwe :
0 0

Abenshi bafata ko Ryangombe atabayeho,hakaba n’abamugereranya na shitani cyangwa umuntu warwanyaga Imana, ariko Abanyarwanda bo bamufataga nk’umuhuza wabo n’Imana, amateka akaba ahamya ko yabayeho.

Ryangombe yabayeho ndetse anakora ibitangaza mu Rwanda bingana n’ibya munywanyi we Ruganzu Ndoli.

Amateka avuga ko yakomokaga mu Burengerezuba bwa Uganda, mu karere ka Kitara cya Muliro mu majyaruguru y’ikiyaga cya Rwicanzige.

Se wa Ryangombe yitwaga Babinga wa Nyundo, Nyina akitwa Nyiraryangombe w’Umusumbakazi, umugore we akitwa Nyirakajumba.

Akomoka mu bwoko bw’Abanyoro mu muryango witwa Abakonjo bakunze gukoresa ururimi rw’igikonjo rukoreshwa n’ababandwa,abaragura n’abaterekerera.

Umwanditsi w’Ibitabo akaba n’Umusizi Nsanzabera Jean De Dieu mu gitabo cye Imizi y’u Rwanda, ku rupapuro rwa 308-312 asobanura byinshi kuri Ryangombe n’uko yafatwaga.

Ryangombe yavutse ari ikinege abyara Binego, Ruhanga, Nyabirungu, Mashira na Kagoro.

Abamusingizaga bavugaga ko ari Ryangombe, bibero birinda ibiramba, Nyamunyaga iziburiwe, izitaburiwe akazazinyaga inkingi n’imyugariro yitwa Nkingiyinka, mu nkingi y’abagabo yitwa Nkungiyabagabo.

Yagaragaye bwa mbere mu Rwanda ku ngoma y’Umwami Ruganzu II Ndoli ahasaga mu mwaka wa 1510. Kuza mu Rwanda ngo yahuriye na Ruganzu mu gace ka Bukamba amwemerera kuza mu Rwanda ngo atangire yamamaze idini rye mu Rwanda nk’ibyo yakoraga muri Uganda.

Ryangombe ngo yari umuntu w’intwari akaba n’umuhigi w’umukogoto(uzi kurasa cyane)mu buhigi bwe yifashishaga imbwa ze nyinshi.

Icyo azwiho cyane ni uko yabaye inkomoko yo kubandwa no guterekera kuko mbere yo gupfa kwe bitabagaho.

Ryangombe ni imandwa imwe mu zizwi neza mu Rwanda rwo hambere zifashishwa n’abantu mu kubandwa kimwe na Binego, Mugasa, Kagoro, Ruhanga, Nkonjo, Mashira, Umuzana na Nyabirungu.

Muri Uganda yari umupfumu w’ikirangirire, yinjira mu Rwanda yazanye n’abagaragu be bitwaga Abacwezi, bari bafite izina ryabo ryihariye ryo kwitwa Imandwa, bari 15 bameze nk’abari mu itorero rye.

Buri mandwa yari ifite icyo ishinzwe mu itorero ryazo. Muri izo mandwa 15 harimo abana be, inshuti ze n’abagaragu be bari bagize umuryango mugari.
Imandwa yitwaga Ntare ni yo yazunguye Ryangombe amaze gupfa.

Urupfu rwa Ryangombe

Akigera mu Rwanda yakomeje umwuga we wo guhiga kuko yari aje mu gihugu cyuzuyemo amashyamba akize ku nyamaswa z’umuhigo.

Yashyikiye mu ishamba ry’Ibirunga n’iry’urugano aboneka mu karere ka Burera hari hasanzwe ari ingoma y’u Burera.

Umunsi umwe yaraye agambiriye umuhigo abwira abo bari kujyana ko azawubatanga. Mu gitondo yazindukanye n’abahungu be Ruhanga rwa Milimo, Kagoro n’abandi.

Mu gihe ariko yari araye ari bujye guhiga, nyina Nyiraryangombe aricura araragura ati “ Siba umuhigo wa none cyana kimwe cya Mukanya cyamaze nyina ubugwe n’ubugwe-shyamba! Siba umuhigo wa none bibero birinda ibibanda, Shebuja wa Ruhanga umugabo, siba umuhigo wa none.”

Undi ati “ Oya ntabwo nsiba ndahigira Nyabikenke.”
Nyina ati “Narose inzozi mbi, narose itukura rya Nyabikenke, narose urukwavu rutagira ishyira n’umurizo, narose imbogo y’ihembe rimwe, narose inkware y’ibara , narose umugezi utemba ujya rugura ya Nyabikenke, wihigira Nyabikenke." Ryangombe ati “Ntabwo nsibira ntahigiye Nyabikenke”.

Ryangombe araryama, bigeze mu museke arabaduka ahamagara imbwa ze, ziraza ati “Nimumpe amayombo y’imbwa zanjye. Amayombo arabura naho Nyiraryangombe yayahishe. Yakomeje kuyashakisha kugeza ubwo bamubwiye ko ari kwa Nyiraryangombe ajya kuyashakirayo.

Yahise ajyana umujinya kwa nyina Nyiraryangombe akubita umugeri ugwira ibiseke, amayombo aravuga, ayakuramo ayambika imbwa ze.Amaze kuzambika ati “ Ndaboneje”.

Nyiraryangombe ariruka akenyurura umweko awurambika mu bikingi by’amarembo, asaba umuhungu we gusiba. Ariko kuko yari yarubiye arawusimbuka awugwa inyuma.

Mu ishyamba ibyo Nyiraryangombe yababwiye byose bagiye babibona, ariko Ryangombe abirengaho, avuga ko nta ndagu z’agakecuru kuko ngo atari ko kamubuza guhigira Nyabikenke.”

Mu gihe bari bakomeje guhiga imbwa zakoze hasi no hejuru zivumbura imbogo y’ihembe rimwe, umuhigi we Nyarwambari yohereza imbwa mu gihuru igenda izica imwe imwe kugeza izimaze.

Nyarwambari aba agiye kureba Ryangombe aramutakira ati “ Imbwa zawe zashize.” Undi ati “ iyo nyamaswa ni bwoko ki?” Undi ati “ Ukuboko n’ukuguru ni inka, ariko iyo nyamaswa yatuyobeye.”

Ryangombe yahise yoherezayo imbwa ye yari isigaye yitwaga Nyakayonga. Ya nyamaswa yahise iyitera ihembe iba irayishe.

Ryangombe abibonye ati “ Nyakayonga imbwa yanjye, twajyanye injurijuri, twajyanye ijuru inyuma, twajyanye i Burundi kwa Kiburungu, Nyakayonga nta gihugu tutageranyemo, imbwa yanjye ntinsize.”

Ryangombe aba yendereje imbogo, ayikoza icumu ku ipfupfu, na yo imukoza icumu mu nsyanyango irakunkumura nkuko yishe za mbwa zose iramwirenza.

Ageze mu kirere asumira igiti cy’umuko aragikomeza, abari kumwe na we biruka amasigamana bati ibintu birakomeye bajya gutabaza bene Ryangombe aho bahigiye.

Bahageze babaza aho iyo nyamaswa iri barahabereka, Binego bya Kajumba, Rukarabankaba arayisatira ya nyamaswa iba irabyutse, yenda icumu ariyishinga mu rwano rihinguka inyuma , iba irirenze(irapfuye).

Asanga Ryangombe, nibwo se yahamagazaga Mashira ngo amutume kuri nyina Nyiraryangombe. Undi aramuhakanira ko atatunguka mu maso ya Nyiraryangombe amubwira ko yapfuye. Na Kagoro na we biba gutyo.

Ahamaza Nkonjo, amwemerera ko amutuma. Ati “ Ugende umbwirire Nyiraryangombe ,uti umwana umwe si umuryango, igiti kimwe ntikibamo ishyamba! Uti ‘umugore ambandwe, umugabo ambandwe.’"

Baragenda babikojeje Nyiraryangombe, ahaguruka ubwo ahurirana n’abahetse Ryangombe baboneje bamujyana mu birunga, Ryangombe apfa atyo.

Umuko Ryangombe yapfiriyemo niwo bita Umurinzi, igiti cyifashishwa mu mihango yo kubandwa no guterekera, kuko ari cyo cyakijije Ryangombe gushwanyaguzwa n’imbogo.

Inkomoko yo kubandwa no guterekera

Abantu benshi barimo abo yaraguriye, abaturanyi be, abo mu bwoko bwe, abari bamuzi bose k’ubw’ubuhangange bwe, ntabwo bigeze bemera ko yapfuye, barabwiranaga bati ‘ afite ikindi gihugu yagiyemo, niyo mpamvu dukwiriye kwiga uburyo twajya tumusaba ibyo dukeneye, ibimunaniye akazajya abidusabira ku mana nkuko yabigenzaga.

Bakomeje kujya babandwa baterekera bamwibuka bamusaba n’ubwo yapfuye, bakizera ko icyo bamusaba akibahesha ku Mana kuko bari bamuzi nk’igihangange n’umunyabwenge.

Nguko uko Abanyarwanda bamufataga nk’umuhuza wabo n’Imana, ariko ntibamusenge.

Imbogo ni yo yishe Ryangombe

Kwamamaza

Kwamamaza

Kwamamaza

TANGA IGITEKEREZO

AMATEGEKO AGENGA IYANDIKA RY'IGITEKEREZO CYAWE

Kwamamaza

Kwamamaza