1  

1
2016-10-26 16:53:34

Incwiii mbega inguge nziza. Ibyaremwe byose ni byiza

2
Byiza 2016-10-25 13:03:48

Rwanda yacu nziza!Nyungwe yacu yo irahebuje.

3
Win 2016-10-25 13:03:48

Iryo nshyirahamwe ryamagare rishake imodoka zijyendanye nijyihe zireke guseba izo simodoka

1