1  

1
mami 2018-06-13 11:44:53

Aba bana bavanywe mu muhanda nubwo bari bawumazemo igihe gito Ntibavanywe muri Croix Rouge nkuko babivuga.

2
ti 2018-06-13 12:07:11

Mukomere kandi muzabe abagabo, amateka ababaje mwanyuzemo ntabaherane, imfubyi ibaho nabi ariko ikabaho, Imana ni umubyeyi utazigera na rimwe yicwa cg ngo abajye kure! #Mpore

1